Ngày 18-7, Chính phủ và nhân dân Nam Phi đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm lần thứ 92 Ngày sinh của cựu Tổng thống Nen-xơn Man-đê-la (Nelson Mandela) tại làng Vê-dô, quê hương của ông để tôn vinh những đóng góp vĩ đại của Nhà lãnh đạo người Nam Phi đầu tiên trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, đấu tranh vì nhân quyền, hòa hợp dân tộc, hàng chục nghìn người dân Nam Phi đã tham dự lễ kỷ niệm.

Năm 2009, LHQ đã quyết định lấy ngày 18-7 hằng năm làm "Ngày quốc tế Nen-xơn Man-đê-la". Năm nay, toàn thế giới lần đầu tiên tổ chức kỷ niệm "Ngày quốc tế Nen-xơn Man-đê-la" để ghi nhận những đóng góp to lớn của ông đối với hòa bình thế giới và bình đẳng xã hội. Nhân dịp này, người dân Nam Phi và thế giới tự nguyện dành 67 phút trong quỹ thời gian của mình để làm các công tác cộng đồng, nhằm đánh dấu số năm ông Man-đê-la đã ở trong chính trường. Lam Anh