(VOV) - Tổ chức Đoàn cần coi trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong thanh niên, thế hệ trẻ

Sáng 25/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2011) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần 2 – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Tổng Bí thư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Tham dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; các cán bộ lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh Hùng, các tổ chức thanh niên quốc tế, các đồng chí nguyên là cán bộ đoàn qua các thời kỳ và 2000 đoàn viên thanh niên ưu tú. Lễ kỷ niệm bắt đầu với chương trình nghệ thuật “80 mùa xuân ngàn hoa dâng Đảng” thể hiện nội dung: trong suốt 80 năm qua, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh luôn là đội dự bị tin cậy của Đảng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, sẵn sàng tình nguyện, xung phong cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước, Đoàn thanh niên lớn mạnh cùng đất nước… Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trình bày đã ôn lại truyền thống lịch sử 80 năm vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Diễn văn nêu rõ: Các thế hệ thanh niên đã góp phần làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi, với những tấm gương tuổi trẻ sáng ngời như La Văn Cầu, Cù Chính Lan, Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Lê Thị Hồng Gấm, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, 10 cô gái thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc…. Trong thời kỳ hòa bình xây dựng bảo vệ tổ quốc, Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh đã đi đầu, hăng hái tham gia các phong trào lao động sản xuất, sản xuất với những công trình thanh niên cộng sản khai phá đất hoang, xây đảo thanh niên, dựng làng lập nghiệp tại vùng biên giới, hải đảo. Đoàn viên thanh niên thời kỳ mới đã luôn nêu cao lòng yêu nước và trách nhiệm công dân, dấn thân tình nguyện vì cộng đồng, đến những nơi gian khổ, đảm nhận những việc mới, việc khó với ý chí đưa đất nước vươn lên. Hiện nay, trên cả nước có hơn 32.000 cơ sở đoàn, 6,5 triệu đoàn viên. Về phương hướng của tổ chức đoàn trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết: “Tổ chức hiệu quả phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao năng lực hội nhập, năng lực sáng tạo, khả năng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ ; góp phầng hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa…thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020”. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vị trí, vai trò xung kích, đi đầu của các thế hệ đoàn viên thanh niên Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mong muốn thế hệ thanh niên và đoàn viên Việt Nam hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Cần gắn các hoạt động của Đoàn, của Đội với các hoạt động chung của đất nước, nhất là tham gia lao động, phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Đoàn cần có nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tuối trẻ, lôi cuốn thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng, nhất là trên các lĩnh vực các địa bàn có nhiều gian khổ, khó khăn, thể hiện rõ vai trò xung kích theo tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị tổ chức Đoàn coi trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong thanh niên, thế hệ trẻ, góp phần tích cực đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ có đủ phẩn chất, năng lực làm nhiệm vụ xung kích, sáng tạo, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ cách mạng mới, tại Lễ Kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gắn Huân chương Sao Vàng lên lá cờ truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ 2, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng./.