(VOV) - Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Công tác vận động quần chúng của Đảng luôn là việc làm quan trọng. Thắng lợi của trong đấu tranh giải phóng đất nước, thắng lợi trong phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, của nhân dân cũng chính là thắng lợi của công tác vận động quần chúng.

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng và tổ chức Đại hội thi đua yêu nước. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hơn 400 đại biểu của các Bộ, ban, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành trong cả nước dự Lễ Kỷ niệm. Trong 400 đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân vận của Đảng, có gần 200 đại biểu là những điển hình dân vận khéo từ cơ sở, trong đó nhiều đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tập trung biểu dương, tôn vinh những cá nhân điển hình từ cơ sở về công tác dân vận khéo một lần nữa khẳng định rõ chủ chương của Đảng, Nhà nước là hướng đến sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, tạo môi trường sống, môi trường phát triển thuận lợi hơn. Tại lễ kỷ niệm, nhiều kinh nghiệm "dân vận khéo" được các đại biểu trao đổi, là bài học quí cho các địa phương, các đơn vị về công tác dân vận trong thời gian tới. Dân vận không chỉ là công việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo mà công tác này còn được các già làng, trưởng bản, người có uy tín với dân làng thực hiện rất tốt. Chính vì vậy, tại Lễ kỷ niệm hôm nay, nhiều đại biểu là người dân tộc thiểu số, là những lão nông thực thụ nhưng lại có tiếng nói quan trọng trong buôn, làng. Một trong những điển hình như thế là anh A Phổ, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. Là một thanh niên nghèo, mồ côi mẹ từ nhỏ, không vì thế mà A Phổ tự ti mà quyết tâm trở thành một thanh niên điển hình trong phát triển kinh tế và vận động thanh niên trong thôn, trong xã làm theo. Người dân thôn Penh Siêl luôn nhớ anh trong những lần đi cơ sở vận động thanh niên, vận động dân làng tập quán canh tác, vận động thanh niên không tảo hôn, thực hiện nếp sống văn minh. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Ngay từ khi Đảng cộng sản Việt Nam thành lập luôn lấy dân làm gốc, vì vậy công tác vận động quần chúng của Đảng luôn là việc làm quan trọng. Thắng lợi của trong đấu tranh giải phóng đất nước, thắng lợi trong phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, của nhân dân cũng chính là thắng lợi của công tác vận động quần chúng. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng lưu ý, mặc dù an ninh quốc phòng ổn định nhưng trong đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn đòi hỏi công tác dân vận của Đảng cần được quan tâm hơn nữa, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Cũng tại buổi Lễ kỷ niệm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tặng bức chướng vì sự nghiệp dân vận của Đảng cho ngành Dân vận; Công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất cho Ban Dân vận Trung ương./. Hoàng Thái - Nguyễn Hiền