VOV.VN -Công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục nỗ lực phát huy sức mạnh đoàn kết quốc tế của Việt Nam trong thời đại mới.

Sáng 17/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức mít tinh kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống 17/11/1950 – 17/11/2014.

Cách đây 64 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư cho Hội nghị thành lập Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, tiền thân của Ủy ban Hòa bình Việt Nam hiện nay.

Suốt 64 năm qua, các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, trong đó có các tổ chức thành viên và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Sự kết hợp giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân đã hình thành được mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết, bảo vệ, ủng hộ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam cho rằng, công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục nỗ lực phát huy sức mạnh đoàn kết quốc tế của Việt Nam trong thời đại mới.

Từ mấy chục năm nay, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng với các tổ chức đoàn thể nhân dân như thanh niên, phụ nữ, công đoàn... đã làm tốt công tác vận động nhân dân các nước đoàn kết và ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đối ngoại nhân dân cũng là một trong 3 binh chủng cấu thành nền ngoại giao Việt Nam./.