Chiến dịch Tây Nguyên là chiến dịch mở đầu cuộc Tổng tấn công mùa xuân 1975 thống nhất đất nước của Quân đội Nhân dân Việt Nam diễn ra từ ngày 4/3 đến 3/4/1975.

Ky niem 40 nam giai phong mien Nam: Nhin lai Chien dich Tay Nguyen - Anh 1

Nhân dân Tây Nguyên cùng bộ đội kéo pháo chiếm các đỉnh cao ở Pleiku. (Ảnh/TTXVN)

Ky niem 40 nam giai phong mien Nam: Nhin lai Chien dich Tay Nguyen - Anh 2

Nhân dân và du kích xã Quế Lộc (Quảng Nam) rào làng chiến đấu. (Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN)

Ky niem 40 nam giai phong mien Nam: Nhin lai Chien dich Tay Nguyen - Anh 3

Gia đình một nông dân ở Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định ủng hộ lúa cho cách mạng, góp phần nuôi quân chiến đấu. (Ảnh: Thành Vinh/TTXVN)

Ky niem 40 nam giai phong mien Nam: Nhin lai Chien dich Tay Nguyen - Anh 4

Bằng mọi phương tiện thô sơ và cơ giới, các chiến sỹ vận tải Tây Nguyên vận chuyển hàng tấn hàng hóa phục vụ chiến dịch. (Ảnh: Thanh Tụng/TTXVN)

Ky niem 40 nam giai phong mien Nam: Nhin lai Chien dich Tay Nguyen - Anh 5

Sở chỉ huy Mặt trận Giải phóng Tây Nguyên tháng 3/1975. (Nguồn: TTXVN)

Ky niem 40 nam giai phong mien Nam: Nhin lai Chien dich Tay Nguyen - Anh 6

Pháo binh và xe tăng quân Giải phóng trên đường hành quân vào giải phóng Quy Nhơn. (Nguồn: TTXVN)

Ky niem 40 nam giai phong mien Nam: Nhin lai Chien dich Tay Nguyen - Anh 7

Làm đường giao liên ở chiến khu Trung Trung bộ. (Nguồn: TTXVN)