Trên đường đi học về nhà, Hans cùng cô em gái 10 tuổi quyết định đi tắt qua rừng và bất ngờ bị tấn công bởi một con nai sừng tấm khổng lồ.