Dưới đây là những kỹ năng thoát nạn khi có cháy tại các quán bar, karaoke bạn cần trang bị để có thể tự bảo vệ mình khi lui tới những nơi này.

Video: Kỹ năng thoát nạn khi có cháy tại các quán bar, karaoke: