24H.COM.VN - Chỉ thoáng nhìn, màn trình diễn kì cục này đã khiến những người chứng kiến có cảm giác rùng mình! Ấy vậy mà kỷ lục gia này đã phải chịu đựng cả thảy 8 con ốc sên trong thời gian 1 phút!