Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa; cảnh cáo đối với ông Đào Văn Hải, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ vì vi phạm liên quan đến công tác cán bộ.

Như tin tức đã đưa, từ ngày 17 đến ngày 21-10-2016, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ VII. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận các nội dung, trong đó có nội dung về các vi phạm, khuyết điểm của ông Đào Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa bị kỷ luật khiển trách do vi phạm trong bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh.

Theo đó, ông Đào Văn Hải chịu trách nhiệm liên đới về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân ông Đào Văn Hải có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, đề xuất với BCSĐ, lãnh đạo Bộ Công Thương tiếp nhận, bổ nhiệm, quy hoạch, đánh giá, điều động nhiều cán bộ không đúng các quy định của Đảng, Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Còn bà Hồ Thị Kim Thoa có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016. Cá nhân bà Hồ Thị Kim Thoa có vi phạm, khuyết điểm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định; thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa; cảnh cáo đối với ông Đào Văn Hải.

Hòa Lộc