Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ra quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Minh Chiến, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Chiến bị cách hết các chức vụ về Đảng, cách chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang cũng khẩn trương hoàn thành báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét cách chức Tỉnh ủy viên đối với ông Nguyễn Minh Chiến.

Theo báo cáo của đoàn thanh tra (Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang) giải quyết đơn thư tố cáo đối với ông Nguyễn Minh Chiến, trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, ông Nguyễn Minh Chiến đã vi phạm quy định của Nhà nước về nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính, Luật Kế toán, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; buông lỏng quản lý; thiếu tinh thần trách nhiệm và có thái độ làm việc chưa đúng mực đối với đoàn thanh tra.

Trên danh nghĩa Hiệu trưởng nhà trường, từ năm 2009 đến 2010, ông Nguyễn Minh Chiến đã ký kết các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tạo điều kiện cho cá nhân đơn vị ký kết quyết toán khống hơn 400 triệu đồng; các hợp đồng ghi giá dịch vụ không đúng với quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ dẫn tới việc xác định sai giá trị hợp đồng; cho cá nhân ngoài cơ quan ứng tiền mặt với số lượng lớn dẫn đến làm thất thoát ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Minh Chiến đã cùng cán bộ dưới quyền lập và sử dụng khoản quỹ trái phép số tiền 1.170.555.000 đồng. Việc lập và sử dụng quỹ này vi phạm quy định về quản lý tài chính, không thực hiện hạch toán kế toán theo quy định, sổ sách theo dõi không đầy đủ. Số tiền chi từ ngân khoản này không sử dụng chứng từ kế toán, không công khai. Cá nhân ông Nguyễn Minh Chiến sử dụng mục đích riêng 329.400.000 đồng. Số tiền còn lại hầu hết chi cho các hoạt động không đúng chế độ, chính sách.

Trong hai năm, 2009 và 2010, số giờ làm thêm của một số cán bộ chủ chốt trong trường vào các ngày thứ 7, chủ nhật được ông Chiến ký duyệt thanh toán gần 5.000 giờ, vượt quá quy định hơn 2.000 giờ, ứng với số tiền 58.369.000 đồng. Việc kê khai, cấp phát, thanh toán tiền xăng, điều xe... làm thất thoát số tiền 112 triệu đồng của Nhà nước. Ông Chiến là người chịu trách nhiệm trong việc để cấp dưới xác nhận bảng kê, chứng từ giả mạo các loại dịch vụ cho cá nhân của đơn vị khác thanh toán bằng ngân sách, gây thất thoát hơn 274 triệu đồng; để cán bộ tự ý thu thêm tiền giáo trình và chiếm dụng hơn 33 triệu đồng; tổ chức mua sắm tài sản công không đúng quy định, làm thất thoát 14.585.000 đồng; để cán bộ nhà trường thanh toán khống hơn 10 triệu đồng; tổ chức thực hiện việc nâng điểm, xét và điều chỉnh kết quả tốt nghiệp cho học viên trái quy định...

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang nêu rõ: Những sai phạm của ông Nguyễn Minh Chiến trong thời gian từ tháng 6-2009, thời điểm được giao giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đến nay là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, của Trường Chính trị và cá nhân ông Chiến, tạo dư luận không tốt, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên trong trường và các học viên.