Mới đây, Trung tâm Giống nông nghiệp (Sở NN-PTNT Hậu Giang) và Viện Lúa ĐBSCL đã ký kết hợp tác liên kết sản xuất giống lúa chất lượng cao, phù hợp điều kiện canh tác tại Hậu Giang...

Ky ket hop tac san xuat giong lua - Anh 1

Mới đây, Trung tâm Giống nông nghiệp (Sở NN-PTNT Hậu Giang) và Viện Lúa ĐBSCL đã ký kết hợp tác liên kết sản xuất giống lúa chất lượng cao, phù hợp điều kiện canh tác tại Hậu Giang và đồng sở hữu bản quyền, cùng xây dựng thương hiệu giống lúa của tỉnh.

Thời gian liên kết hợp tác thực hiện từ nay đến năm 2020. Viện Lúa sẽ chọn tạo giống, tập huấn và tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu cho Trung tâm Giống nông nghiệp, đồng thời tham gia các công đoạn lai tạo, đánh giá, phân tích chất lượng hạt giống và chọn dòng; chuyển giao quyền SXKD một số giống lúa...

Ông Phan Quốc Thứ, Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp Hậu Giang cho biết, việc ký kết nhằm quản lý và nâng cao chất lượng giống lúa và đào tạo, tập huấn cho cán bộ của trung tâm. Được biết, Hậu Giang có hơn 80.000ha lúa nhưng việc sử dụng giống lúa xác nhận còn thấp, chỉ 40% diện tích. Do đó tỉnh tăng cường hợp tác với các viện, trường để lai tạo, sản xuất giống chất lượng cao, nâng tỉ lệ sử dụng giống lúa xác nhận lên 60 - 70% diện tích, đặc biệt chọn tạo giống lúa phù hợp điều kiện canh tác trên địa bàn tỉnh.