Chiều 18/11, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) và Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ ký kết phối hợp công tác thông tin tuyên truyền.

Ky ket hop tac giua Vien Khoa hoc Nong nghiep Viet Nam va Bao Nong nghiep Viet Nam - Anh 1

TS Trịnh Khắc Quang và Tổng Biên tập Báo NNVN Nguyễn Mạnh Thường ký kết hợp tác

Tại lễ ký kết, TS Trịnh Khắc Quang, GĐ Viện KHNN Việt Nam đánh giá: Báo Nông nghiệp Việt Nam và Viện KHNN Việt Nam là hai đơn vị đã có bề dày phối hợp thông tin, tuyên truyền các tiến bộ KHKT.

Việc ký kết hợp tác sẽ là cơ hội để hai đơn vị thắt chặt hơn nữa trong phối hợp tuyên truyền những kết quả nghiên cứu KHKT của ngành nông nghiệp do Viện KHNN Việt Nam thực hiện.

Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ thông tin, phổ biến kịp thời các TBKT, kết quả nghiên cứu, chuyển giao, hợp tác quốc tế, khuyến nông, đào tạo,… của VAAS và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành và của VAAS; Phổ biến, hướng dẫn đến người sản xuất các TBKT, kết quả nghiên cứu, chuyển giao,… của VAAS để phục vụ sản xuất và tái cơ cấu ngành; Quảng cáo các TBKT của VAAS...

Ky ket hop tac giua Vien Khoa hoc Nong nghiep Viet Nam va Bao Nong nghiep Viet Nam - Anh 2

TS Trịnh Khắc Quang, Giám đốc Viện KHNN Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết

Phối hợp tuyên truyền về tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ trọng tâm của VAAS trong giai đoạn 2016-2021; Phổ biến, phát hành Báo Nông nghiệp Việt Nam đến đơn vị trực thuộc VAAS để các đơn vị nắm bắt thông tin chỉ đạo điều hành của ngành, tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật,... và nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV; Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận khác do Bộ giao. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng năm trên cơ sở định hướng thông tin tuyên truyền của Bộ, Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp chặt chẽ với VAAS xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tuyên truyền phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

Căn cứ vào nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ, nguồn các chương trình, dự án Bộ giao và các nguồn khác hai bên phối hợp thông tin tuyên truyền trên Báo Nông nghiệp Việt Nam và các ấn phẩm của Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Mạnh Thường – Tổng Biên tập Báo NNVN cho rằng: Hai đơn vị đã có mối quan hệ truyền thống, đây sẽ điều kiện để quan hệ chặt chẽ hơn để thường xuyên đưa thông tin tiến bộ KHKT đến với bà con nông dân.

Ky ket hop tac giua Vien Khoa hoc Nong nghiep Viet Nam va Bao Nong nghiep Viet Nam - Anh 3

Tổng Biên tập Báo NNVN Nguyễn Mạnh Thường tại lễ ký kết

Trên cơ sở hợp tác, Báo Nông nghiệp Việt Nam sẽ chuyển tải những kết quả nghiên cứu của Viện kịp thời đến với nông dân. Ông Nguyễn Mạnh Thường cũng mong muốn cán bộ, các nhà khoa học của Viện KHNN Việt Nam thường xuyên viết tin, bài cho Báo, cùng Báo NNVN làm báo để chuyển tải các thông tin tiến bộ KHKT đến với người nông dân.

Ky ket hop tac giua Vien Khoa hoc Nong nghiep Viet Nam va Bao Nong nghiep Viet Nam - Anh 4

Toàn cảnh lễ ký kết