Hôm nay (4-12), HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 11, bàn nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế xã hội, nổi bật là quản lý đất đai và trật tự đô thị...