(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Đức Hạnh (hanhdn63@ymail.com) làm việc tại 1 Công ty theo hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm. Khi nghỉ việc do hết hạn hợp đồng, ông Hạnh mới biết mình không được Công ty đóng nộp bảo hiểm xã hội. Ông Hạnh muốn biết về phương thức giải quyết quyền lợi bảo hiểm của mình?

Vấn đề này Luật sư Trần Văn Toàn trả lời như sau: Điểm a, Khoản 1, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) quy định: Người lao động là công dân Việt Nam, làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc. Cũng theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Luật BHXH thì Công ty nơi ông Hạnh đã làm việc là đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc. Điều 18, Luật BHXH quy định người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây: - Đóng BHXH theo quy định và hằng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động theo quy định để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH; - Bảo quản sổ BHXH của người lao động trong thời gian người lao động làm việc; - Trả sổ BHXH cho người lao động khi người đó không còn làm việc; - Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ, đóng và hưởng BHXH; - Trả trợ cấp BHXH cho người lao động; - Giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa; - Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Cung cấp thông tin về việc đóng BHXH của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; - Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Nếu sự việc đúng như ông Nguyễn Đức Hạnh trình bày, thì Công ty đã không thực hiện đúng quy định của Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, không đóng nộp BHXH cho ông, gây thiệt hại về quyền lợi BHXH đối với ông Hạnh. Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 151 Bộ Luật lao động (đã sửa đổi bổ sung) thì tranh chấp về BHXH giữa người lao động đã nghỉ việc theo chế độ với người sử dụng lao động do hai bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì do Tòa án nhân dân giải quyết. Để bảo vệ quyền lợi của mình, ông Hạnh có thể khởi kiện ra Tòa án cấp huyện nơi Công ty ông đã làm việc có trụ sở để yêu cầu Tòa án giải quyết. Theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 166 Bộ luật Lao động (đã sửa đổi bổ sung) thì Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động đã nghỉ việc theo chế độ với người sử dụng lao động về BHXH không nhất thiết phải qua hòa giải tại cơ sở. Luật sư Trần Văn Toàn VPLS Khánh Hưng - Đoàn Luật sư TP Hà Nội * Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật. * Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.