TT - Ông S. sống tại huyện Pyongchang (tỉnh Gangwondo), gần 50 tuổi, đã có vợ và hai con trai nhưng ông đã ly dị vợ. Lúc ấy, ở Hàn Quốc đang có phong trào kết hôn quốc tế và xung quanh nơi ông ở cũng đã có rất nhiều người kết hôn với phụ nữ nước ngoài và sống cuộc sống khá hạnh phúc.