(NDHMoney) Sàn HOSE vừa thông báo kết quả giao dịch của cổ đông lớn thuộc Tổng công ty cổ phần Khoáng sản Hà Nam (mã KSH - HOSE)

Cụ thể, từ ngày 17/2 - 17/4, ông Nguyễn Xuân Mai, là anh trai của ông Nguyễn Minh Hoàn, Ủy viên Hội đồng Quản trị đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu KSH.

Mục đích thực hiện giao dịch nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư qua phương thức khớp lệnh.

Tuy nhiên, kết thúc giao dịch, ông Mai mới chỉ bán được 182.570 cổ phiếu. Như vậy, hiện cổ đông này còn nắm 5.517.430 cổ phiếu, tương đương với 47,2% tổng số cổ phiếu KSH đang lưu hành.

Được biết, trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vừa qua, Cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với mục tiêu doanh thu là 80 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 6 tỷ đồng và mức chia cổ tức là 5%. Năm 2012, để không gây sức ép cho tổng công ty trong điều kiện huy động vốn gặp nhiều khó khăn, KSH dự kiến phương án đầu tư vừa dùng vốn công ty vừa huy động vốn cá nhân .

Cụ thể vốn xây dựng nhà máy gạch Hamico II theo phương án trước đây 100 % vốn công ty mẹ nay ban lãnh đạo xin trình trước đại hội xin ý kiến: dự kiến chỉ giữ lại 20 % công ty mẹ còn huy động 80 % từ cổ đông .

Đồng thời, năm 2012 công ty tập trung triển khai các dự án chăn nuôi theo chủ trương “ Xây dựng nông thôn mới” đang được các cấp chính quyền phát động và khuyến khích. Kế hoach công ty đề ra năm 2012-2013 Triển khai lập dự án 10 trang trại tập trung tại khu vực Hà Nam, Nam Định, trong đó đưa ít nhất năm 2012 có 05 trang trại xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động.