Theo BCTC quý 3/2016 của CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HOSE: KSA), mặc dù doanh thu thuần đột biến hơn 23 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế chỉ đạt 144 triệu đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

KSA: Lai rong quy 3 chi dat 144 trieu dong du doanh thu dot bien - Anh 1

Cụ thể, quý 3/2016 Công ty đạt doanh thu thuần gấp hơn 4 lần cùng kỳ, ở mức 23 tỷ đồng. Do giá vốn cũng tăng mạnh tương ứng nên lãi gộp chỉ đạt 491 triệu đồng (cùng kỳ năm trước hơn 188 triệu đồng).

Hoạt động tài chính ghi nhận doanh thu giảm từ 136 triệu xuống còn 27 triệu đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 114 triệu lên 338 triệu đồng. Kết quả, KSA đạt lãi ròng quý 3 chỉ hơn 144 triệu đồng, xấp xỉ cùng kỳ 2015.

Lũy kế 9 tháng, KSA ghi nhận hơn 182 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt mức 2 tỷ đồng, vượt xa mức lãi 330 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2016, nợ phải trả tăng 66% so với đầu năm, lên gần 201 tỷ đồng, chủ yếu là do khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng mạnh từ 41 tỷ lên hơn 123 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng thêm 47% lên gần 807 tỷ đồng.