Ngày 10/3, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản gia hạn đối với Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Sa Bình (huyện Sa Thầy) của Công ty Liên doanh sản xuất tinh bột sắn Kon Tum, đến ngày 30/3/2010 phải hoàn thành xong các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường.

Nếu quá thời hạn này mà chưa khắc phục xong hoặc không thực hiện đúng các nội dung theo yêu cầu thì sẽ tiến hành xử lý các hoạt động sản xuất của nhà máy theo đúng quy định của pháp luật. Được biết, trước đây Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Sa Bình đã xả chất thải xuống dòng sông Pô Kô gây ô nhiễm dẫn đến chết cá hàng loạt