TP - Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum cho biết: Khảo sát mới đây trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 72,8% số hộ gia đình xem ti vi bằng “chảo lậu” - điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ không xem được kênh truyền hình của tỉnh.

Tỉnh Kon Tum có tổng diện tích tự nhiên gần 10 nghìn km2, trên 54% là người dân tộc thiểu số sống chủ yếu vùng sâu, vùng xa. Người dân đang rất cần thông tin, hình ảnh về chính trị, xã hội, nhất là các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi.