(CafeF) - Kinh tế Thái Lan quý 4/2008 suy giảm mạnh hơn dự kiến của các chuyên gia sau khi xuất khẩu và du lịch sụt giảm. > Thái Lan có thủ tướng thứ 3 trong năm 2008 / 8,7 tỷ USD kích thích kinh tế Thái Lan tăng trưởng