Tiền thưởng bị siết lại trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, không chỉ trong ngành tài chính mà còn trong nhiều lĩnh vực khác ở Mỹ, đang khiến nền kinh tế nước này gánh chịu thiệt hại tương đối.