Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Braxin (IPEA) dự báo kinh tế nước này có thể sẽ đạt mức tăng trưởng từ 4,2-5,2% trong năm 2008, nhờ nhu cầu tiêu thụ trong nước tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn sẽ phải phụ thuộc vào diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế tại Mỹ, cũng như khả năng cầu vượt cung tại thị trường nội địa.