Hỏi: Năm nào cũng vậy, cứ từ tháng 9 trở đi, cán bộ lãnh đạo Hội NCT ở cơ sở lại lo ngay ngáy xin tài trợ hoặc xin UBND, UBMTTQ xã cấp kinh phí làm quà mừng thọ các cụ ở địa phương. Còn sau khi Luật NCT có hiệu lực thì thế nào? Nguyễn Bình Minh (Thanh Hóa)

Trả lời: Trong nhiều năm qua, đây là một khó khăn chung của nhiều cấp Hội, nhất là Hội NCT xã, phường, thị trấn. Hằng năm, số NCT cần chúc thọ, mừng thọ đều tăng do tuổi thọ ngày càng cao. Nay, chúng ta có Luật NCT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, kinh phí mừng thọ, chúc thọ được ghi trong ngân sách Nhà nước. Luật NCT quy định: "UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội NCT tại địa phương, gia đình của NCT tổ chức mừng thọ NCT ở 70, 75, 80, 85, 90 và 100 tuổi trở lên"; "kinh phí thực hiện quy định tại Điều này do ngân sách Nhà nước bảo đảm và nguồn đóng góp của xã hội" (Điều 21). Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14-1-2011 của Chính phủ quy định: "Việc tổ chức mừng thọ NCT thực hiện trang trọng, tiết kiệm phù hợp với nếp sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương" và "căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định mức quà tặng người thọ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi" (Điều 7). Theo Thông tư số 21 của Bộ Tài chính, người thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà gồm 5 m vải lụa và 500.000 đồng tiền mặt; người thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 100.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt. Hai khoản chi chúc thọ và tặng quà này "được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Tài chính còn quy định: "Kinh phí tặng quà NCT ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và 100 tuổi trở lên được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của UBND xã, phường, thị trấn. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Hội NCT tại địa phương và gia đình của NCT tổ chức chúc thọ, mừng thọ NCT… bảo đảm kinh phí để chi cho các hoạt động sau: - Chi in ấn hoặc mua "giấy mừng thọ"; - Chi nước uống, hoa quả, bánh kẹo, với mức chi bình quân 10.000 đồng/ người tham dự; - Chi thuê hội trường, phông, bạt, bàn ghế, thiết bị loa đài… nếu có". Căn cứ vào các quy định của Luật NCT và các cơ quan có thẩm quyền trên đây, Hội NCT có đầy đủ cơ sở pháp lí để yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn dự trù kinh phí quà tặng NCT và chi tổ chức cuộc họp mặt mừng thọ NCT theo quy định trên cơ sở UBND tỉnh, thành phố có quyết định mức quà tặng. Báo NCT