Đảm bảo đối phương ức nghẹn họng luôn!

Cho chừa nè

Kinh nghiem troll ba dao cho nhung ke thich dua - Anh 1

Trả lời rồi thì về

Kinh nghiem troll ba dao cho nhung ke thich dua - Anh 2

Người đàn ông hoàn hảo

Kinh nghiem troll ba dao cho nhung ke thich dua - Anh 3

Đồng cảnh ngộ

Kinh nghiem troll ba dao cho nhung ke thich dua - Anh 4

Người mẹ bá đạo

Kinh nghiem troll ba dao cho nhung ke thich dua - Anh 5

Tại ông trời hả??

Kinh nghiem troll ba dao cho nhung ke thich dua - Anh 6

Nỗi niềm sinh viên

Kinh nghiem troll ba dao cho nhung ke thich dua - Anh 7

Giống nhau

Kinh nghiem troll ba dao cho nhung ke thich dua - Anh 8

Tại sao?

Kinh nghiem troll ba dao cho nhung ke thich dua - Anh 9

Tỷ phú

Kinh nghiem troll ba dao cho nhung ke thich dua - Anh 10

Đường nào cũng chết

Kinh nghiem troll ba dao cho nhung ke thich dua - Anh 11

Chàng trai ga lăng

Kinh nghiem troll ba dao cho nhung ke thich dua - Anh 12

Ocu