Mình đang có ý định mở xưởng may gia công (Nhỏ thôi,khoạng 5 -> 10 máy), nguồn hàng là áo đồng phục học sinh và lấy hàng may thuê cho các cơ sở may...

Mình đang có ý định mở xưởng may gia công (Nhỏ thôi,khoạng 5 -> 10 máy), nguồn hàng là áo đồng phục học sinh và lấy hàng may thuê cho các cơ sở may lớn hơn. Bạn nào đã làm hoặc có kinh nghiệm chỉ giúp mình với