Huyện Kinh Môn tuyên truyền vận động nhân dân cùng các tổ chức kinh tế trên địa bàn chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), góp phần tạo động lực hoàn thiện các tiêu chí để huyện sớm trở thành thị xã trước năm 2020.

Kinh Mon phan dau tro thanh huyen nong thon moi trong nam 2017 - Anh 1

Để đạt mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đồng ý cho huyện Kinh Môn được thực hiện tất cả các cơ chế hỗ trợ của tỉnh đối với việc hỗ trợ xây dựng NTM (hỗ trợ 11 xã với số tiền 7 tỷ đồng/xã, 2 trường THPT khoảng 7 tỷ đồng). Các sở, ban, ngành tập trung thực hiện các biện pháp giúp huyện Kinh Môn sớm đạt chuẩn NTM.

Trong đó quan tâm tiêu chí cải thiện, nâng cao hơn nữa đời sống, thu nhập của nhân dân; chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tập trung đầu tư cải tạo, có các biện pháp khắc phục ô nhiễm để bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển ổn định, bền vững.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kinh Môn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng các tổ chức kinh tế trên địa bàn chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, góp phần tạo động lực hoàn thiện các tiêu chí để huyện sớm trở thành thị xã trước năm 2020.

* Qua thẩm định của tỉnh, 2 xã Thúc Kháng và Vĩnh Hồng (Bình Giang) đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. 2 xã trên không thuộc 5 xã điểm của huyện đăng ký về đích nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

Theo Báo Hải Dương

Từ khóa

nông thôn mới huyện kinh môn hải dương