(NDH) Từ ngày 25/8, tỷ lệ sở hữu của Thành Công tại CTCP Xây dựng Cotec (mã CTD- HOSE) tăng lên từ 16,18% lên 19,03%.

Công ty TNHH Kinh doanh và Đầu tư Thành Công trước giao dịch nắm giữ khoảng hơn 6,8 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (CTD- HOSE), tương đương 16,18% vốn điều lệ. Đồng thời, công ty này cũng là cổ đông lớn thứ 3 tại CTD.

Với việc mua thành công 1,2 triệu cổ phiếu, Kinh doanh và Đầu tư Thành công đã tăng số cổ phiếu nắm giữ lên 8,03 triệu cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu tại CTD lên 19,03%.

Biến động giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu CTD 3 tháng gần đây

Chốt phiên giao dịch ngày 26/8/2014, giá đóng cửa cổ phiếu CTD đạt 61.000 đồng. Khối lượng giao dịch bình quân 3 tháng qua chỉ đạt 4.173 CP/phiên

Thanh Thủy