Kể từ ngày 20.6, thuế nhập khẩu điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác.