Kiểu tóc của những nữ minh tinh toát lên vẻ đẹp nữ tính của họ. Bạn thấy họ hấp dẫn trong kiểu tóc nào nhất?