Để trẻ say sưa ngủ trên yên xe hay trẻ nằm trên yên kéo xe hàng rong mưu sinh,... đều đẩy trẻ vào tình huống nguy hiểm.

Theo Vietnamnet