Ngày mai, Bộ Tài nguyên và Môi trường bắt đầu tổng kiểm kê đất công trên phạm vi toàn quốc. Bên lề phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên đã có cuộc trao đổi với báo chí.