(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo số 146/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, kiểm tra chặt chẽ và kiên quyết rút giấy chứng nhận (GCN) đối với thương nhân không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định số 109/2010/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Bộ Công Thương phải rà soát, kiểm tra chặt chẽ và kiên quyết rút giấy chứng nhận đối với thương nhân không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Trong khi chưa ban hành Quy hoạch về thương nhân xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương điều hành để việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trong cả nước không quá 100 đầu mối.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương rà soát, kiểm tra chặt chẽ và kiên quyết rút giấy chứng nhận đối với thương nhân không duy trì đúng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây kho dự trữ lúa, gạo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức tổng kết, đánh giá, trong đó tập trung phân tích rõ những mặt được, hạn chế của chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011-2012; đồng thời nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng Quy chế mua tạm trữ thóc, gạo để có sự chủ động trong việc can thiệp thị trường gạo khi cần thiết.

Về xây dựng hệ thống dự trữ 4 triệu tấn lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại Quy hoạch hệ thống kho, nhất là kho chứa lúa để bảo đảm mục tiêu bảo quản đạt chất lượng và thời gian tạm trữ để xuất khẩu, đôn đốc để các doanh nghiệp, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây kho dự trữ lúa, gạo và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2012.

Quốc Hà