Hanoinet - Bộ Công thương dự kiến trình Chính phủ cho xuất khẩu gạo năm nay là 4 triệu tấn; đến nay các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu 2,4 triệu tấn và đang đề nghị cho ký hợp đồng tiếp 1,6 triệu tấn.