Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của Ban Quản lý Dự án (D.A) đường Hồ Chí Minh (BQL) và các D.A đã chỉ ra nhiều sai sót, đồng thời kiến nghị xử lý trên 76,6 tỷ đồng.

Kien nghi, xu ly, 77, ty dong, BQL D.A, duong Ho Chi Minh - Anh 1

Cầu Năm Căn là một trong những D.A được thanh tra. Ảnh: Trần Quý

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu BQL chấn chỉnh và khắc phục những sai sót: Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình (giá gói thầu), tính sai tăng một số khối lượng thi công; áp dụng, vận dụng định mức một số hạng mục công việc chưa phù hợp với thành phần, tính chất công việc xây dựng; áp giá một số loại vật liệu chưa đảm bảo tính kinh tế; tính sai tăng chi phí thiết kế bản vẽ thi công và một số nguyên nhân khác dẫn đến làm tăng giá gói thầu trên 22,3 tỷ đồng.

Công tác lập hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình còn một số tồn tại: Thiếu biên bản kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, nhật ký thi công ghi chưa đúng quy định, thí nghiệm thiếu một số chỉ tiêu cơ sở của các vật liệu như: cát, đá, xi măng…; thi công lắp đặt bao nền đường khi Bộ Giao thông vận tải chưa chấp thuận nguồn gốc đất và một số tồn tại khác.

Công tác lập điều chỉnh giá và nghiệm thu, thanh toán còn một số tồn tại và sai sót chính như: Lập đơn giá điều chỉnh chưa phù hợp với thực tế thi công, tính toán khối lượng nghiệm thu chưa chính xác, phân loại cấp đường chưa đúng quy định và một số tồn tại khác dẫn đến làm tăng giá trị thanh toán trên 2 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu: Đối với trên 22,3 tỷ đồng tổng giá trị do lập, thẩm định và phê duyệt giá gói thầu chưa đúng quy định, yêu cầu BQL cho lập và phê duyệt lại dự toán xây dựng (giá gói thầu) theo quy định tại Khoản 5, Điều 26 Nghị định số 121 ngày 10/10/2013 của Chính phủ, làm cơ sở phê duyệt lại giá trúng thầu đối với D.A đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi và D.A cầu Năm Căn. Đối với trên 2 tỷ đồng tổng giá trị nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định, yêu cầu BQL giảm trừ khi thanh toán số tiền trên 1,1 tỷ đồng; thu hồi trên 873 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, BQL và các tổ chức, cá nhân liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục các sai sót theo các nội dung nêu trong kết luận và báo cáo kết quả thanh tra; khẩn trương ban hành định mức giếng cát và cọc ống cho phù hợp với thực tế thi công tránh gây thất thoát vốn Nhà nước; khẩn trương tổ chức kiểm tra chất lượng, khối lượng đất đắp bao nền đường D.A Năm Căn - Đất Mũi và cầu Năm Căn để chấp thuận cho BQL thanh toán theo quy định.

Đối với BQL, tổ chức kiểm tra chất lượng, xác định khối lượng đất đắp bao nền đường D.A Năm Căn - Đất Mũi và cầu Năm Căn trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt trước khi thanh toán; không được thanh toán 52,3 tỷ đồng chi phí vận chuyển đất từ Kiên Giang về Cà Mau, không được thanh toán số tiền do chênh lệch giữa dự toán đã lập và phê duyệt theo định mức cũ với dự toán lập theo định mức kinh tế - kỹ thuật đang trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đối với công tác thi công cọc ống D.A Năm Căn - Đất Mũi và cầu Năm Căn. Rà soát những tồn tại và sai sót xảy ra đối với công tác khảo sát, thiết kế tại các D.A nêu trong kết luận thanh tra. Từ đó, xem xét, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải không cho phép một số nhà thầu tư vấn thiết kế tham gia các D.A tiếp theo; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo các phòng chức năng, giám đốc điều hành D.A và các cá nhân khác có liên quan để xảy ra các sai sót.

Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn lựa chọn nhà thầu, tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công, khắc phục ngay những sai sót nêu trong kết luận và báo cáo kết quả thanh tra.

Trần Quý