NDĐT- Ngày 19 - 8, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ tổ chức Hội thảo về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ (LĐN) với sự tham dự của các đại diện Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Dân vận Trung ương, trường Đại học Công đoàn, Viện KHKT Bảo hộ Lao động, một số công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và đại diện các Ban của Tổng Liên đoàn.

Mục đích của Hội thảo nhằm lấy ý kiến tham gia của các đại biểu vào dự thảo báo cáo nghiên cứu về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các quan điểm về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ và đề xuất một số kiến nghị: Đề xuất tuổi nghỉ hưu đối với LĐN trong khu vực sản xuất kinh doanh bao gồm 3 nhóm: - Nhóm 1: Lao động nữ nghỉ hưu ở độ tuổi 55 (như quy định hiện hành). Nhóm này bao gồm lao động nữ làm việc trong môi trường và điều kiện làm việc bình thường. - Nhóm 2: LĐN có đủ 15 năm làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (50-55 tuổi) (theo danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) do Bộ LĐTB&XH và Bộ Y tế ban hành. - Nhóm 3: LĐN có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (47-50 tuổi) (theo danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại) do Bộ LĐTB&XH và Bộ Y tế ban hành. Các đại biểu cũng đưa ra kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan xem xét xây dựng chính sách trình Chính phủ quy định cụ thể về việc giảm tuổi nghỉ hưu với lao động nữ thuộc hai ngành chế biến cao su và chế biến thủy, hải sản xuống 45 tuổi. Trong khi đó, tại khu vực hành chính sự nghiệp, nhóm nghiên cứu đề xuất nên quy định thống nhất tuổi nghỉ hưu của lao động nữ khu vực hành chính là 58 tuổi (tăng 3 tuổi so với quy định hiện hành). Cụ thể: Nhóm 1: Lao động nữ làm việc trong môi trường và điều kiện làm việc bình thường, nhóm lao động nữ này nghỉ hưu ở độ tuổi 58. Nhóm 2: Lao động nữ nghỉ hưu ở độ tuổi từ 50 đến 55, tại thời điểm khi có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, công việc đặc thù (theo danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, đặc thù) do Bộ Lao động Thương binh xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định (Công việc đặc thù gồm những công việc có liên quan đến múa, hát, xiếc, giáo viên bậc học mầm non …). Nhóm 3: Lao động nữ nghỉ hưu ở độ tuổi 47 đến 50 khi có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, hoặc công việc rất đặc thù, theo danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động Thương binh xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định.