Hiệp hội Mía – Đường Việt Nam (VSSA) vừa trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017. Theo đó, VSSA kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương ban hành cơ chế chính thức và thực hiện đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

Đại diện VSSA cho biết, Hiệp hội cũng kiến nghị Thủ tướng tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan năm 2017 trong quý I để các Bộ, ngành có liên quan thuận lợi điều hành cung cầu và các thương nhân chủ động kế hoạch nhập khẩu và sản xuất của các đơn vị. Đáng lưu ý, đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan theo đề xuất 100% là đường thô.

Lý do kiến nghị nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 100% là đường thô là do cả nước hiện có 40 nhà máy đường, tổng công suất thiết kế là 155.000 tấn mía/ngày. Trong đó đã có 12 nhà máy ngoài sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước vẫn đang nhập khẩu nguyên liệu đường thô để tinh luyện với 50% công suất thiết kế, để tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động và doanh thu cho nhà máy.

Đây cũng là phương thức mà nhiều nước trên thế giới có khả năng luyện đường đã nhập đường thô về tinh luyện để cung cấp trong nước thay vì nhập đường tinh luyện. Không chỉ vây, việc cho nhập khẩu 100% đường thô theo hạn ngạch thuế quan sẽ góp phần tiết kiệm ngoại tệ, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Hiệp hội Mía đường Việt Nam đề xuất hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 nên nhập 100% đường thô. (Ảnh:Internet)

“Phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập 85.000 tấn đường do Bộ Công Thương tổ chức vừa qua, nếu 45.000 tấn đường tinh luyện chuyển sang đường thô sẽ tiết kiệm được 4,5 – 5,4 triệu USD do giá nhập đường tinh luyện cao hơn đường thô từ 100 đến 120 USD mỗi tấn.

Trong khi đó, mức giá đấu trúng sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu giữa đường thô và đường trắng tinh luyện vừa qua chênh lệch không nhiều, chỉ khoảng 156.000 đồng một tấn. Do đó, nhập khẩu đường thô Nhà nước cũng sẽ thu thêm được các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ các nhà máy đường khi họ nhập về sẽ sản xuất ra đường tinh luyện để tiêu thụ. Lượng đường sản xuất cả nước sẽ đảm bảo cân đối nhu cầu tiêu dùng trong nước”, phía VSSA dẫn dụ.

Tháng 9 vừa qua, Bộ Công Thương cũng đã tổ chức thành công đấu giá thí điểm quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 85.000 tấn đường năm 2016 theo cam kết WTO. Có 3 thương nhân đã trúng đấu giá sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 40.000 tấn đường thô, giá bình quân là 1.539.010 đồng/tấn; 8 thương nhân trúng đấu giá sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 45.000 tấn đường tinh luyện, giá bình quân là 1.695.556 đồng/tấn.

Theo kế hoạch sản xuất mía đường niên vụ 2016 -2017, lượng đường sản xuất cả nước ước đạt 1.5 triệu tấn, cộng với lượng tồn kho niên vụ 2015-2016 chuyển sang khoảng 200.000 tấn cùng với lượng đường nhập khẩu theo hạn ngạch, đường từ Lào nhập khẩu theo Hiệp định thương mại với Lào.

T.Tân