Hôm qua (16-4), một số công ty kinh doanh gas thuộc Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) tiếp tục ký vào văn bản kiến nghị để gửi lên Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan.