(CATP) Nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực Công an, Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp vừa cùng họp bàn, thống nhất một số điểm quan trọng cần sớm đưa vào Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 1999.