KTĐT - Phòng Thương mại và Công nghiệp châu Âu (EuroCham) vừa có kiến nghị Quốc hội bỏ phân urê, sữa bột cho trẻ em, đường ăn, thức ăn chăn nuôi, sắt thép và xi măng ra khỏi Danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá.

EuroCham cho rằng, việc quy định quá nhiều mặt hàng bình ổn giá và buộc doanh nghiệp phải đăng ký giá đối với mặt hàng thuộc diện bình ổn là can thiệp quá sâu vào thị trường, đi ngược với cơ chế thị trường và mâu thuẫn với Luật Doanh nghiệp.