Sáng qua 23/11, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức thẩm định 4 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016.

Kien Giang: Them 4 xa dat chuan - Anh 1

Hội đồng Thẩm định công nhận thêm 4 xã đạt chuẩn NTM

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Kiên Giang chủ trì.

Các xã đề nghị thẩm định đợt này gồm Thạnh Hưng, Thạnh Lộc, Hòa An (Giồng Riềng) và Thạnh Yên (U Minh Thượng). Đây là 4 xã đã được địa phương thẩm định đạt 19/19 tiêu chí.

Qua khảo sát, thẩm định thực tế, các thành viên Hội đồng Thẩm định đánh giá các xã trên đạt chuẩn, trong đó 3 xã của huyện Giồng Riềng hiện đạt mức thu nhập bình quân đầu người từ 40,3 - 42,5 triệu đồng/người/năm, xã Thạnh Yên đạt hơn 33 triệu đồng/người/năm.

Tuy nhiên, còn một số tiêu chí đạt nhưng còn yếu như: phòng chức năng trung tâm văn hóa xã (tiêu chí 6), công trình phụ chợ nông thôn (tiêu chí 7) và tỷ lệ nhà ở theo tiêu chuẩn 3 cứng (tiêu chí 9), cần sớm củng cố, đầu tư thêm.

Qua bỏ phiếu, Hội đồng Thẩm định công nhận 4 xã trên đạt chuẩn NTM. Như vậy, tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh đã có 28/118 xã và huyện Tân Hiệp đạt chuẩn NTM.