Ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch được 51.500 tấn tôm nuôi nước lợ, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Kien Giang: San luong tom nuoi tang manh - Anh 1

Nhiều khả năng kết thúc vụ nuôi năm nay toàn tỉnh sẽ thu hoạch ước đạt 56.862 tấn (kế hoạt 57.000 tấn), tăng 8,91% so với năm trước.

Theo ông Thao, nguyên nhân sản lượng tôm thu hoạch của tỉnh tăng là do diện tích thả nuôi tăng, đạt 106.610ha, tăng 5,67% so với cùng kỳ.

Trong đó, đóng góp nhiều là mô hình nuôi quảng canh cải tiến (21.210ha) và tôm - lúa (83.502ha). Tôm nuôi công nghiệp tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng cũng tăng so với năm rồi, với diện tích thả nuôi đạt 1.898ha, chủ yếu thả nuôi tôm thẻ chân trắng (1.698ha).