Vườn Quốc gia Phú Quốc vừa phát hiện thêm một loài lan lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam - Lan Nhẵn Diệp (Liparis cf. rhodochila Rolfe)