TTO - Hiện nay tỉnh Kiên Giang có khoảng 1.100 phương tiện đánh bắt hải sản phải tạm ngưng hoạt động (chiếm 15% phương tiện đánh bắt toàn tỉnh), do giá xăng dầu tăng cao, trong khi sản phẩm khai thác được sau khi tính toán chi phí chỉ hòa hoặc lỗ vốn.