UBND tỉnh Kiên Giang vừa có tờ trình tới Bộ Công Thương đề xuất phê duyệt Dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035.

Kien Giang du bao nhu cau dien cho phat trien kinh te - Anh 1

Tại Quy hoạch, phụ tải điện được tính toán dự báo nhằm đáp ứng đủ nhu cầu điện cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh với tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2016 - 2020 đạt 8,5%. Trong các năm 2020, 2025, 2030, 2035, dự báo công suất cực đại sẽ đạt tương ứng là 517,8MW; 751,8MW; 1.060,8MW; 1.413,4MW.

Trần Tuyết