Chiều 5-9, Đoàn kiểm tra số 2 do Phó Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, một số loại hình mới (trường, HTX, chợ) tại xã Hải Bối (huyện Đông Anh).

Kiem tra viec xay dung va thuc hien quy che dan chu o xa Hai Boi - Anh 1

Phát biểu kết luận, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 Nguyễn Lan Hương ghi nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC xã Hải Bối có hiệu quả cao, nhiều sáng tạo, triển khai nhiều văn bản cụ thể hóa QCDC tại cơ sở, mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia bàn bạc, thống nhất các hương ước, quy ước, quy định góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trưởng đoàn kiểm tra số 2 nhấn mạnh, trong thời gian tới, xã cần xác định rõ hơn nữa về tầm quan trọng của QCDC, đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ, người đứng đầu; QCDC vừa là mục đích, yêu cầu, vừa là giải pháp xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền - người dân. Bên cạnh đó, công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân cần được quan tâm nhiều hơn, thường xuyên hơn, giúp người lãnh đạo kịp thời, chủ động giải quyết theo thẩm quyền. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giám sát, phản biện, tiếp thu ý kiến của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần được chú trọng hơn...

* Chiều 6-10, Đoàn kiểm tra số 2 do Phó Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, một số loại hình mới (trường, HTX, chợ) tại quận Cầu Giấy.

Phát biểu kết luận,Trưởng đoàn kiểm tra số 2 Nguyễn Lan Hương ghi nhận quận Cầu Giấy đã nghiêm túc triển khai QCDC một cách có chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. 100% các phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận đã xây dựng, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy ước thực hiện dân chủ. Trưởng đoàn Nguyễn Lan Hương yêu cầu, trong thời gian tới, quận tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Thành ủy về thực hiện QCDC, Pháp lệnh 34, các nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở một cách sâu rộng, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong thực hiện dân chủ, nâng cao ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Bên cạnh đó, cần kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ dân vận, tổ hòa giải ở cơ sở; tăng cường chỉ đạo mở rộng dân chủ trực tiếp, nhất là ở những lĩnh vực mới, phức tạp; tạo điều kiện để nhân dân tham gia rộng rãi trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, quản lý nhà nước và xã hội...

Khánh Thu