Tổng cục ĐBVN thành lập Đoàn kiểm tra cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe cho Trung tâm dạy nghề và Đào tạo lái xe -Trường CĐ CSND I.

Kiem tra Trung tam day nghe va Dao tao lai xe-Truong CD CSND I - Anh 1

Trung tâm dạy nghề và Đào tạo lái xe – Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

Bà Phan Thị Thu Hiền – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN cho biết, Tổng cục ĐBVN sẽ thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe cho Trung tâm dạy nghề và Đào tạo lái xe – Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện kiểm tra Tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe theo Nghị định số 65/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Thời gian kiểm tra từ ngày 18/10/2016.

Trần Kim