QĐND Online - Trong 2 ngày 11 và 12-11, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp (T-TG) do Đại tá Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng TTG làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác năm 2013 của Trường Sĩ quan T-TG.

QĐND Online - Trong 2 ngày 11 và 12-11, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp (T-TG) do Đại tá Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng TTG làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác năm 2013 của Trường Sĩ quan T-TG.

Giờ học cấu tạo vũ khí trên xe tăng của học viên Trường Sĩ quan T-TG

Năm 2013, Trường Sĩ quan T-TG đã triển khai toàn diện các mặt công tác huấn luyện-đào tạo, quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, đến nay cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Kết quả nổi bật là nhà trường đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, đồng thời hoàn chỉnh việc xây dựng ngân hàng đề thi, tăng nội dung thực hành trong thi tốt nghiệp quốc gia... Các tổ chức Đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và kỹ năng tiến hành công tác Đảng; công tác chính trị, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH