(PL)- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Thế Ngọc vừa họp nghe báo cáo kết quả đợt kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai tại các địa phương.