Sáng 3/8, Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Chu Văn Đạt - Phó trưởng Ban dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh Phú Yên về tình hình thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW và Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới" và "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới".

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra, khảo sát đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới" và Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư trung ương Đảng (Khóa IX) về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới". Các báo cáo trên cho biết, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, tổ chức Hội và đội ngũ hội viên Hội Đông y trên địa bàn tỉnh Phú yên luôn được củng cố và tăng cường; việc phối hợp, kết hợp trong điều trị giữa Đông y và Tây y phát huy được tác dụng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác Đông y trên địa bàn. Cũng theo báo cáo, toàn tỉnh Phú Yên hiện có 59 phòng chẩn trị Đông y được lồng ghép với trạm y tế xã, phường; 02 phòng chẩn trị Đông y cấp huyện lồng ghép với bệnh viện huyện (huyện Sông Hinh và thị xã Sông Cầu); có 105/112 xã, phường có tổ chức Hội (đạt 93,7%); 118 phòng chẩn trị Đông y tuyến xã. Hội Đông y của tỉnh đã kết nạp 813 hội viên, trong đó 550 hội viên đang hoạt động khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế; đã khám và điều trị cho gần 500.000 bệnh nhân với hơn 1.250.000 lượt khám; đã điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc cho hơn 137.000 bệnh nhân. Riêng đối với các đối tượng chính sách như gia đình thương binh, liệt sĩ, người cô đơn, trẻ mồ côi, tàn tật... đã có hơn 57.000 bệnh nhân được khám và chữa bệnh miễn phí hoặc giảm phí với tổng số tiền khoảng hơn 960 triệu đồng. Các cấp Hội sử dụng hơn 350 tấn dược liệu để chữa bệnh; đã bốc gần 1.500.000 thang thuốc cho bệnh nhân và vận động các thầy thuốc viết bài theo chuyên đề từng nhóm bệnh với 87 bài thuốc kế thừa, đồng thời tổ chức được 06 hội nghị thừa kế theo cụm (mỗi cụm 3 huyện) với hơn 300 thầy thuốc tham gia và 03 lớp bồi dưỡng chuyên môn cho 140 hội viên. Các huyện, thị, thành Hội đã vận động trồng được 24 vườn thuốc nam tại trường học... Về công tác phòng, chống HIV/AIDS, hiện nay hầu hết các cấp ủy ở cơ sở đã coi công tác phòng, chống HIV/AIDS là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị. Công tác kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS từ tỉnh đến cơ sở được tập trung thực hiện. Đặc biệt, tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, công tác tư vấn cho khách hàng trước và sau xét nghiệm, đảm bảo tính bí mật cho bệnh nhân, viếng thăm gia đình, tư vấn người bị nhiễm HIV có biểu hiện sốc khi có sự phân biệt, đối xử từ gia đình, cộng đồng; dự phòng lây nhiễm tập trung vào nhóm có nguy cơ cao... được chú trọng. Bên cạnh đó, Cuộc vận động "3 tự" trong phòng, chống HIV/AIDS được thực hiện, giúp người bị nhiễm HIV/AIDS tự quản lý và giúp nhau trong cuộc sống, bản thân người bị nhiễm HIV/AIDS cũng tích cực tham gia cuộc vận động này hơn... Nhờ đó, đến nay, số ca lây nhiễm HIV/AIDS tại địa phương được khống chế thấp hơn so với các địa phương khác trong cả nước và khu vực (từ ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1993, toàn tỉnh chỉ có 479 người; trong đó có 192 người chuyển sang giai đoạn AIDS và 146 người đã tử vong). Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quang Nhất - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh đã báo cáo một số kết quả trọng tâm của các đơn vị trong thực hiện 02 Chỉ thị; đồng thời nêu lên một số khó khăn, đề xuất, kiến nghị với tỉnh và Trung ương để có giải pháp chỉ đạo tháo gỡ, tạo thuận lợi hơn nữa để Hội Đông y và công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn Phú Yên thu được kết quả tốt hơn, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, đại diện các Bộ, ngành và các vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia Đoàn khảo sát đã phát biểu, giải thích thêm một số vấn đề có liên quan trong triển khai, thực hiện hai Chỉ thị nêu trên của Ban Bí thư mà các sở, ngành địa phương nêu ra; các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới... Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Chu Văn Đạt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, khảo sát đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của tỉnh Phú Yên trong việc thực hiện 02 Chỉ thị của Ban Bí thư. Đồng chí cho rằng, Tỉnh ủy Phú Yên đã chỉ đạo nghiêm túc, tập trung Chỉ thị 54 và Chỉ thị 42 của Ban Bí thư; đã cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo với nhiều giải pháp thực hiện khá cụ thể, sát và đúng với tình hình thực tế của địa phương; các ngành vào cuộc khá tích cực và có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả; hình thức thực hiện phong phú, đa dạng. Điều đó đã khẳng định được sự chuyển biến về nhận thức và hành động từ trong nội bộ Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Theo đồng chí, nhiều mô hình, cách làm của Phú Yên đối với việc triển khai, thực hiện 02 Chỉ thị này tại địa phương khá thiết thực, đáp ứng đúng yêu cầu tình hình công tác Đông y và công tác phòng, chống HIV/AIDS tại địa bàn. Thay mặt Đoàn kiểm tra, khảo sát, đồng chí Chu Văn Đạt cũng ghi nhận, giải thích rõ thêm về một số nhiệm vụ, các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách trong thực hiện 02 Chỉ thị nêu trên của Ban Bí thư mà đại diện các sở, ban, ngành tỉnh nêu ra. Riêng đối với các nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới, đồng chí thống nhất với phương hướng, kế hoạch hành động của tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan, một số nhiệm vụ chủ yếu mà đại diện các Bộ, ngành, vụ của Trung ương yêu cầu... Đồng thời, đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Phú Yên tiếp tục quan tâm lãnh đạo; phát huy vai trò tham mưu của Ban Tuyên giáo và sự tích cực vào cuộc đồng bộ của các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể; chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, lồng ghép việc thực hiện 02 Chỉ thị này với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, đơn vị. Riêng với công tác phòng, chống HIV/AIDS, cần làm tốt hơn nữa công tác phòng, xây dựng nhận thức và làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với công tác này. Đối với Chỉ thị 24 về phát triển nền Đông y và Hội Đông y, đồng chí đề nghị tỉnh chú trọng phát huy vai trò của Hội đông y và phòng khám Đông y ở cơ sở; tổ chức trồng và nhân rộng hiệu quả các vườn thuốc nam; trao đổi và bồi dưỡng, chuyển giao kinh nghiệm nghề thầy thuốc Đông y; tổ chức phát triển Hội và đẩy mạnh xã hội hóa về phát triển Đông y... Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương đến làm việc, khảo sát thực tế tại Phường 2 - Thành phố Tuy Hòa và xã Hòa An - huyện Phú Hòa về tình hình triển khai, thực hiện 02 Chỉ thị nêu trên của Ban Bí thư. Sau kiểm tra, khảo sát tại tỉnh Phú Yên, Đoàn sẽ tiếp tục đến làm việc, kiểm tra, khảo sát tại tỉnh Lâm Đồng./.