Vừa qua, đoàn Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc với huyện Phú Ninh và các xã Tam Lộc, Tam Lãnh về kết quả thực hiện các tiêu chí NTM, tiến độ thi công các công trình để đạt chuẩn các tiêu chí NTM trong năm 2016.

Kiem tra ket qua xa dang ky dat chuan - Anh 1

Theo báo cáo xã Tam Lộc đến nay đã đạt 16/19 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt là giao thông, thủy lợi và tiêu chí an ninh trật tự xã hội.

Xã Tam Lãnh đã đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là giao thông và cơ sở vật chất văn hóa. Hai xã đang tiến hành xác lập các hồ sơ minh chứng của các tiêu chí NTM theo quy định để trình huyện thẩm tra và đề nghị tỉnh thẩm định.

Được biết, tính đến 6 tháng đầu năm 2016, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn tỉnh Quảng Nam là 11,58 tiêu chí/xã, tăng 0,08 tiêu chí/xã so với cuối năm 2015 và tăng 8,97 tiêu chí/xã so với năm 2010.

Trong đó, có 54 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, 6 xã đạt 15-18 tiêu chí, 57 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 81 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, 6 xã đạt dưới 5 tiêu chí.